3-6 Aylık Bebek Gelişimi

0

3-6 aylık bebekler, önceki ayların aksine daha çok refleksle tepki gösterdikleri, neyi yapacakları veya yapmayacakları konusunda daha fazla kontrole sahip olmaktadırlar. 

3-6 aydan itibaren, bebekler yeni algılama yeteneklerini (görme, dokunma ve işitme dâhil) koordine etmeyi ve kavrama, top sürme, oturma ve hatta tarama gibi motor becerilerini öğrenmektedirler. Bebekler, oyuncaklara bakmak yerine onları ağızlarına koyarak ve oyuncaklara dokunarak keşfetmektedirler.

Ayrıca daha iyi iletişim kurabilirler; aç ya da yorgun olduklarında ya da etkinlikte ya da farklı bir oyuncakta değişiklik istedikleri zaman ağlamaktan çok daha fazlasını yapacaktır.

Bu zaman zarfında, bebekler ebeveynleri için güçlü bir bağ oluşturmuşlardır ve kendilerine bakılması için bir tercih gösterebilirler. Bununla birlikte, bu aydaki bebekler genellikle gülümser ve karşılaştıkları herkesle oynamaktadırlar. Yaklaşık 5-6 aylıkken birçok bebek yabancılara karşı kaygı sergilemekte ve ebeveynlerinden alınması halinde hoşnutsuzluk gösterebilirler.

Bebekler başlarını yukarı kaldırdıklarında, kollarını kullanarak kendilerini yukarı itmektedirler. Bu hareketler üst beden güçlenmesine yardımcı olmaktadır ve oturmaya hazırlanmaktadır. Aynı zamanda karnın üzerinde dönebilmekte, bacaklarıyla tekmeleyebilmekte ve kollarıyla yüzer şeklinde hareket edebilmektedir. Bu hareketler emekleme için gereklidir. Bu dönemin sonuna gelindiğinde, bebekler belki herhangi bir destek almadan oturabilirler.

4 aylıkken, bebekler ağızlarına oyuncak götürebilmektedirler. Nesneleri almak için parmaklarını kavrama şeklinde kullanmaktadırlar; çünkü bu aydaki bebekler, içgüdüsel olarak nesneleri ağızlarına koyarak keşfedeceklerdir; kazara yutmayı önlemek için küçük nesneleri ulaşamayacakları yerde tutmak önemlidir. 6-8 aylıkken, nesneleri elden birine aktarabilir, onları yan yana çevirebilir ve ters çevirebilirler. Bebekler bu aşamada ayak ve ayak parmaklarını keşfederler.

Bebeğin genişleyen görüş alanı, nesneler üzerinde yoğunlaştıkları ve odaklandığı ve hareketleri takip ettiği için açıktır. Bu aydaki bebekler giderek daha karmaşık desenler ve şekiller gibi nesneleri görüş alanına rahatlıkla alabilmektedirler. Aynada kendilerine bakmayı severler.

Bu döneme kadar, çoğu bebek şu kilometre taşlarına ulaştı:

Motor becerileri

Her iki yönden de yuvarlanma yapar (karnın üzerinden sırt üstüne, sırt üstünden karnının üzerine geri döner)
Kavrama yeteneğini kullanarak bir elle nesneye ulaşır
Nesneleri elden ele geçirir
Nesneleri el ve ağızla araştırıp keşfetmeye çalışır

Dil becerileri

Gülümser
Çıkarılan sesleri taklit etmeye çalışır
Söyleyeceği ilk kelimelerini hecelemeye başlar  (ba-ba-ba-ba-ba, ma-ma-ma-ma, de-de-de-de-de- gibi)

Sosyal / Duygusal Beceriler

Duyguları ses tonuyla ayırır ve buna göre gereken tepkiyi gösterir