Boşanmanın Çocuklara Olumsuz Etkileri

0

Boşanma, evli bir çiftin hayatının en zor aşamasıdır. Ebeveynler yetişkin olarak zorlu dönemi aşabilirler, ancak çocuklar kazazede haline gelebilir. Ebeveynlerinin sonsuza dek bölünmesini görme durumu çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Boşanmanın olumsuz etkileri çocuklar üzerinde uzun süreli olabilir ve yaşantıları boyunca kuracakları tüm ilişkilerini etkileyebilir.

Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Boşanmaya tanık olan çocuklar anne-babalarını bir daha bir araya getirme düşüncesinden rahatsız olabilirler. Aşağıda, boşanma olaylarının çocuklar üzerindeki etkileri bulunmaktadır:

Kaygı

Boşanma sonrası yeni yaşantı, çocuğun gergin, sinirli ve endişeli olmasına neden olur. Küçük çocuklar, ebeveynlerine bağımlı olduklarından daha çok etkilenirler. Kaygı duyan bir çocuk, çalışmalarına konsantre olmakta zorlanır ve bir zamanlar cazip bulduğu etkinliklere olan ilgisini kaybedebilir.

Stres

Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Akademisi‘ne göre, birçok çocuk ebeveynlerinin boşanma nedenlerini düşünür ve ilişkiyi onarmak için sorumluluk hisseder, kendilerini sebep olarak görürler. Olumsuz düşünceler ve kabuslar gibi birtakım etkileri yaşayan çocuklar üzerinde büyük stres ve baskıya yol açabilir.

Duygu durum dalgalanmaları ve huzursuzluk

Küçük çocuklar, ruh hali dalgalanmalarına maruz kalabilir ve tanıdık insanlarla etkileşime geçtiğinde bile sinirli olabilir. Bazı çocuklar çekilme/toplumdan soyutlanma moduna girerler, kişilerle konuşmayı bırakır ve kişilere kendilerini kapatırlar. Çocuk sessizleşecek ve yalnız vakit geçirmeyi tercih edecektir.

Keder/Hüzün

Üzüntü, çocuğun kalbi ve zihni ile ortaya çıkar. Hiçbir şey hayatta iyi hissettirmez ve çocuk bu üzüntünün sonunda uzun vadeli bir depresyona atılabilir.

Hayal kırıklığı ve sıkıntı

Boşanmış ailelerin çocukları, umutsuz ve hayal kırıklığına uğrayabilir, çünkü ailelerinden gelen kapsamlı duygusal desteğe sahip değildirler.

Boşanmanın kısa dönemli etkileri, çocuğun yaşayacağı uzun vadeli etkileri olabilecek psikolojik ve fizyolojik büyümeyi engelleyebilir.

Boşanmanın Çocuklara Uzun Süreli Etkileri

Boşanmanın çocuklara olan uzun vadeli etkileri aşağıdadır.

Davranışsal ve sosyal sorunlar

Anne-babanın boşandıklarında bir çocuk şiddet içeren ve anti sosyal davranış geliştirme riski altındadır. Uzun vadede, özellikle de ergenlik yıllarında suç işleyen zihniyetin oluşmasına neden olabilir. Araştırmalar, boşanmanın etkisi olarak, çocukların çoğunun saldırganlık ve itaatsizliğin karakteristik özelliklerini çeşitli derecelerde arttığını göstermektedir. Bu olumsuz etkiler çocuğa sosyal bir uyuşmazlık haline getirir.

İlişkilerde sorun

Çocuklar, ebeveynlerinin evliliklerindeki başarısızlığını görerek büyürlerse, ileride bir ilişki kuracakları zaman aşk ve ahenk hakkında şüpheler geliştirirler. Güven konusunda olumsuz deneyime sahip olurlar ve ilişkide yaşanılan çatışmaları çözmeyi zor buluyorlar. Bu etkileri yaşayan çocuklar, yetişkinleri gibi, olumsuz bir zihniyetle ilişkilerine başlarlar.

Madde bağımlılığına yatkınlık

Uyuşturucu ve alkol, ergenlerin hayal kırıklığı ve kaygılarını gidermek için bir yol haline gelir. Araştırma, ebeveynleri boşanmış gençlerde madde kullanımının daha yüksek bir oranda olduğu görülmektedir. Elbette, ergenlerin uyuşturucu kullanma eğilimini belirleyen tek sebep boşanma değildir, başka faktörler de vardır. Uzun süreli madde kullanımı, çocuğun refahı üzerinde olumsuz etkilere neden olur.

Depresyon

Ailenin boşanmasının neden olduğu acı ve acı duygusu bir çocuğun depresyona girmesini sağlayabilir. Depresyon, zihinsel sağlık sorunudur ve boşanma olayına tanık olan çocukların depresyon ve sosyal çekilme sıklığı daha yüksektir.

Zayıf eğitim ve sosyo-ekonomik konum

Boşanmanın olumsuz psikolojik etkileri bir çocuğun eğitime olan ilgisini azaltır. Boşanma yaşayan çocuklar okul notlarında belirgin bir düşüş gösterirler. Bir çocuğun okulda öğrenme yeteneğini önemli ölçüde engelleyebilir. Eğitimdeki engellenen ilerleme, iyi bir sosyo-ekonomik statüye sahip olmasını zorlaştıran bir yetişkin olarak çocuğun mesleki geleceğini etkilemektedir.

Aileler için boşanma kararı almak oldukça zor bir durumdur. Bir de çocuklu bir aileyseniz çocuklarınızı düşünerek bazı kararları almadan önce tekrar düşünebilirsiniz.