Kardeş Kıskançlığı

0

Kardeşler arasındaki rekabet ya da kardeşler arasındaki kıskançlık, çocukların aileleri arasında, çocukları arasındaki rekabeti ateşleyen küçük hataların yapıldığı yerde başlar. Kardeş rekabeti, birçok aile için zor ve bazen de üzücü bir konudur, ancak rekabet ve kıskançlık hayatın normal bir parçasıdır. 

Asıl olan çocuklarımızın duygularını yönetmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenmelerine yardımcı olmadığımız takdirde, bu duygular yetişkinlik dönemine kadar taşınacaktır. Çocuklara eşit muamele yapmak biraz zor olabilir: farklı mizaca, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlara sahip halde dünyaya gelirler. Bu yüzden her zaman adil olmaya çalışırken kendinizi çok zorlamayın. Gerçek hüner, kardeşlik ilişkilerini yıkan, uzun sürebilen ve öfkeye neden olan koşulları en aza indirgemektir. Kardeşler arasındaki ilişkiyi bozabilecek ve uzun vadede olumsuz sonuçlar yaratacak durumları minimize etmektir. Sonuç: bazı rekabetler kaçınılmazken, ebeveynler ev ortamlarının nasıl yapılandırıldığına dikkat ederek kardeş rekabetini ortadan kaldırabilir. Kardeşler arasında kıskançlık ve uyumsuzlukları en aza indirgemede size yol gösterecek fikirler:

Davranışları Karşılaştırmaktan Kaçının

Kardeşler arası davranışlarını karşılaştırmayın ve her zaman yaptıklarını övmeye bakın.”Neden kardeşine daha fazla benzemiyorsun?” “Neden kardeşin gibi davranmıyorsun?” gibi kıyaslamaları çocuklar çok kolay şöyle yorumluyor: “Benden daha iyi olduğunu düşünüyorsun”, “Sen onu daha çok seviyorsun”.

Her Çocuğunuzu Açıkça Dinleyin

Çocuklarınızı adil bir şekilde dinlemek, her çocuğun düşüncelerine saygı duyduğunuzu ve her iki tarafın da duymak istediğini bildirmenin güçlü bir yoludur.  “Fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi ağabeyinin tarafından olayı duymak istiyorum ” gibi sözler kullanın. Önemli ipucu: Her bir kardeşle adil bir ilişki kurmak ve böylece yalnızca her bir görüşe değer verdiğinizi değil, tarafsız bir dinleyiciyi olduğunuzu gösterecektir.

Asla Okul Başarılarını Karşılaştırmayın

Çocukların okul başarılarını veya sınav sonuçlarını kendi önceki çalışmalarıyla karşılaştırmalı, kardeşlerinin veya arkadaşlarının çalışmaları ile kıyaslanmamalıdır. Bu tarz karşılaştırmalar bir çocuğun daha fazla çalışmasını teşvik etmez, aksine daha çok saldırgan olmasına sebep olur.

Her Kardeş için Eşsiz bir Yetenek Kazandırın

Bu yetenek bilgisi, benlik saygısını besler. İdeal olarak, doğal mizaç ve meziyetlerine göre her kardeş için farklı bir yetenek sağlamalısınız. Yeteneği belirledikten sonra, her bir çocuğunuz için yeteneği geliştirme ve doğrulama fırsatları bulmaya çalışın.

Her Çocuğa Özel Zaman Ayırın

Her çocuğun değerli hissetmesine izin vermenin bir yolu da, her çocuğunuzla birlikte yalnız başına zaman harcamaktır. Bireysel anları şöyle değerlendirebilirsiniz: “Kardeşin uyuyor. Sadece sen ve ben kitaplarını birlikte okuyabiliriz.” Birlikte ortak etkinlikler de yapıla bilinir: film, yürüyüş, çok sevdikleri bir restoranda öğle yemeği yemek, uçurtma uçurmak.

İşbirliği Halindeki Davranışları Güçlendirin

Kardeşler arası uyumu arttırmanın en basit yollarından biri; birbirlerine destek olmak adına yetiştirin. Yardımcı oldukları, paylaşacakları, işbirliği yapacakları ve birlikte çalışacakları takdirde çabalarını takdir ederek ödüllendirin.

Empati Kurmayı Teşvik Edin

Kardeşleri disipline etmek onlara hayatta başarılı olmak için atılmış en önemli adımdır. Ömür boyu sosyal etkileri olan en önemli davranış biçimlerinden biri de empati kurmaktır. “Başkalarına sana yaptıkları gibi yap”. Çocuklarınıza başka birinin gözünden bakmalarına, nasıl yaklaşacağını öğrenmelerine yardımcı olun ve ilk olarak davranışlarının diğer kişiyi nasıl etkileyebileceklerini düşündürün.


Kardeşler arasındaki kıskançlık ve geçimsizlik ne kadar yoğun olursa olsun birbirlerinden ayrı kaldıklarında birbirlerini çok özlerler. Bu durum, ilişkilerinin bazen çok bozuk olduğunu düşünseniz de aslında birbirlerini çok sevdiklerini açıklar.  Kardeşler arasında oluşacak sevginin ve yardımlaşmanın temeli sağlıklı aile tutumlarıyla inşa edilmelidir.

Anne baba olarak yapılması gereken şu olmalıdır: Çocuklarınıza kıskanç olmamayı öğretmek değil, bu duygusunu nasıl ifade edebileceğini öğretmektir. Anne babalar saygı, sevgi ve sorun çözme konularında çocuklarına örnek oldukları sürece, kardeşlik ilişkileri sağlıklı ve sağlam şekilde gelişir.