Nadir Bulunan Kız ve Erkek Bebek İsimleri

0

Çocuğunuzun adını seçmek büyük bir karardır – sonuçta hayatının geri kalanında onunla tanınacaktır. Halk arasında bir çocuk doğduğunda konulacak isim gelecekte karakterine yansır düşüncesi vardır.

Peki, doğru ismi seçtiğinizden nasıl emin olabilirsiniz? “Bir ada karar verirken, onu çocuğun bakış açısından görmek ve hayatları boyunca onunla nasıl yaşamak zorunda kalacaksın” düşüncesini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

En beğenilen ve nadir olan kız ve erkek isimlerini sizin seçtik:

Aden (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi
Açangül: Açılan gül çiçeği
Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
Açılay: Ayın şekilleri, yansıması
Adal: Ün kazan
Afet: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
Afife: Namuslu, namusuna çok önem veren
Ahuse: Coşkulu güzellik
Ahsen: Çok güzel, olağanüstü güzel
Ahu: Ceylan, karaca, çok güzel, ince, zarif kadın
Ahueda: Nazlı güzel
Ahuela: Çok güzel gözlü
Ahugül: Çok güzel
Ahugüzar: Becerikli güzel
Ahunaz: Nazlı güzel, nazenin
Ahunisa: Çok güzel kadın
Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan
Ahuse: Coşkulu güzellik
Ahuşen: Güzel ve neşeli
Ajda: Filiz, sürgün, çok genç
Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı
Akasya: Güzel kokulu bir süs bitkisi
Akel: Eli uğurlu anlamında
Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı
Aksev: Aydınlığı sev, ışık saç
Aksu: Anadolu’da değişik boylarda birçok akarsuyun adı
Aktan: Ak renkli tan; kutlu tan, uğurlu tan
Ala: Ela karışık renkli, alaca, benekli, tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
Alagül: Çok renkli gül
Alçiçek: Kırmızı çiçek
Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş
Aleda: Nazlı, kaprisli
Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
Aleyna: Bizim üzerimize olsun
Algin: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
Algül: Kırmızı gül, gül kırmızısı.
Alim: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben
Alkim: Gökkuşağı
Alkız: Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız
Alpike: Kahraman kraliçe
Altin: Yüksek değerli bir maden
Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması
Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş
Asya: Dünyanın en büyük kıtası
Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki
Ayşıl: Ay ışığı
Alin (Kız) Fransız: Kibar zarif narin
Alkım (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı
Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad
Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş
Aral (Erkek) Türkçe: Takım ada
Arel (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst
Arden (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket
Asel (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı
Ayet (Erkek) Arapça: Kuranı kerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri
Ayliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı
Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık
Aytun (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan
Ayza (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız

Baler (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse
Balın: Yar, sevgili
Belde: Memleket
Bade: Aşk, kutsal sevgi
Bahar: Yazla kış arasında olan mevsim
Balca: Bal gibi, bala benzer
Balın: Yar, sevgili
Banu: Prenses, Hanımefendi
Başak: Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
Bediz: Resim, tasvir, süs, bezek
Begüm: Timuroğulları’ndan gelen prenses
Belgi: İşaret
Belgin: Kesin ve eksiksiz belirlenen
Beliz: İşaret, iz, alamet
Belur: Billur
Benek: Namuslu kadın
Bengi: Ölümsüz, sonsuz
Bengisu: Ölümsüzlük suyu
Beniz: Yüz
Beria: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
Berin: En yüksek, en ulu anlamında
Berna: Bağlı, bağlanmış, Genç, körpe, delikanlı
Berrak: Duru
Berran:  Keskin, kesici
Betül: Erkeklerden çekinen namuslu kadın
Beyza: Çok beyaz, lekesiz
Bihter: Daha iyi, en iyi
Bike: Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın
Bilge: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
Bilhan: Çok bilgili
Billur: Pek duru, pürüzsüz
Bingül: Gülü bol gül bahçesi
Binnaz: Çok nazlı
Binnur: Çok ışıklı, ışığı gür
Birsen: Yalnız sen
Buket: Çiçek demeti
Burcu: Güzel koku, ıtır
Burçak: Bir bitki
Burçin: Dişi geyik
Buğra: Dişi deve
Buse: Öpücük
Büküm: Bükme eylemi
Büşra: Müjde, sevinçli haber
Beliz: İşaret, iz
Benan: Parmak uçları
Benay: Ay gibiyim
Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan.
Baha: Kıymet, değer, para
Baler: Tatlı dilli, cana yakın
Balkı: Şimşek, ışık, parlayış
Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek
Baray: Sonsuzluk
Barbaros: Kızıl sakal
Barın: Güç ve kuvvet
Barış: Sulh
Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi
Barkın: Gezmek, görmek, gezgin
Barlas: Kahraman
Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan
Bartu: En eski Türk hanlarından biri
Başer: Başta gelen
Batı: Güneşin battığı yön
Batıhan: Batı’nın hükümdarı, hanı
Batıray: Ay gibi yiğit
Batuğ: Üstün olan, yiğit
Batuhan: Yiğit hükümdar
Batur: Yiğit, yürekli, bahadır
Belda (Kız) Osmanlıca: Asil Kan, soylu kan
Berfin (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz
Beliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz
Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi
Bera (Erkek) Arapça: Fazilet, seçkin olma vasfı, olgunluk
Bige (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış
Bigem (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen, İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse
Bilun (Kız) Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay
Biricik (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz
Buğlem (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek
Buğu (Kız) Türkçe: Su buharı

Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, hareketli, canlı; su gibi akan, dinamik, enerjik, etkin
Çağıl (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin
Çise (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.
Çisil (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

Damla: Çok küçük miktarda su
Dalya (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği
Delfin (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli
Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
Demet: Çiçek bağlamı, deste
Demi: Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy
Deniz: Yeryüzünün çoğunu örten engin su
Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
Derin: Sığ olmayan
Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan
Derya: Büyük deniz anlamında
Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
Deste: Bağlam, demet
Destegül: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek, Bağlanmış gül demeti
Devin: Hareket, kımıldanış
Dilay (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan
Diyar (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket
Dora (Kız&Erkek) Türkçe: En yüksek yer, uç, bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepesi, dağ doruğu

Elis (Kız) Arapça: Güzel kokulu bir çiçek
Eliz (Kız) Türkçe: El izi
Elvin (Kız) Arapça: Cennet çiçeği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, sıcak
Erim (Erkek) Türkçe: Bir şeyin erebileceği uzaklık, vakıf olmak, yetmek
Esila (Kız) Arapça: Zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar

Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çiçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk

Gazel (Kız&Erkek) Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli
Gupse (Kız&Erkek) Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.
Gurur (Kız&Erkek) Türkçe: Özsaygı, iç değer
Gulin (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen
Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı
Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi
Güz (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

Han (Ekek) Türkçe: Hükümdar
Hare (Kız) Farsça: Sert taş, kaya
Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey
Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık
Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda
Helin: Yuva
Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

Işık (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,
Iraz (Kız) Türkçe: uzak, ırak
İlkim (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad
İzem (Kız&Erkek) Arapça: Büyüklük, ululuk

Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli
Kayla (Kız) Yunanca: Kötülükten uzak, masum

Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki
Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.
Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan
Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyve
Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi
Loya (Kız) Lazca: Tatlı anlamındadır

Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer
Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor: Parıldayan Işık
Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı
Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

Narin (Kız) Farsça: İnce, zarif yapılı, nazik, zayıf çelimsiz
Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

Okay (Erkek) : Şanslı, talihli, bahtlı

Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış
Övünç (Kız&Erkek) Türkçe: Övünme Sebebi
Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle
Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad. Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir
Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilikseverlik sembolü olarak kabul edilirler), güzel kadın veya kız.
Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele
Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam
Pinhan (Kız) Farsça: Gizli
Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

Rengin (Kız) Farça: Renkli, parlak renkli, Güzel, hoş, Süslü
Renk (Kız) Farsça: Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikâye eden edebi eser.

Sare (Kız) Osmanlıca: Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var
Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık
Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı
Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi söz sanatı, özlü ve uyaklı anlatım biçimi, manzume;
düşündüren, duygulandıran, etkileyen

Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem
Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su
Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye
Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupa’dan Doğu Asya’ya kesintisiz uzanan orman

Umay (Kız) Türkçe: 1. Devlet kuşu
Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

Vera (Kız) Arapça: Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika, Halk, mahlûk, âlem, kâinat.

Yalım: Alev, ateş uzantısı
Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yağız: Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları; Oğuz beylerinden biri
Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim

Zehre: Çiçek
Zühre: Çobanyıldızı

Çocuklar evin altın toplarıdır, eve neşe ve mutluluk getirirler. Evladın, anne babanın üzerinde çeşitli hakları vardır. Bunlardan biri de anne babanın evladına güzel isim koymasıdır. Umarım aklınıza ve gönlünüze yatan ismi evladınıza koyarsınız.